<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Ledig !
fredag, oktober 04, 2013 - 19:33 *  2 kommentarer

Var ju sista dagen på Lenas schema igår, så idag fick jag en ledig dag. Då jag först körde Calle till bussen, sen fick det bli en sväng med hunden innan jag åkte vidare till Bilprovningen. Men när jag kommer dit så går det inte att anmäla sig för drop-in tiderna, så fick boka en ny tid så fick bli på måndag i stället. Då fick det bli att åka hem och så kom Syster hem, så vi bakade tillsammans. Eller Syster bakade och jag fixa musik, fair enough tycker jag haha. Sen fick det bli lite lunch och en prommis med vovven igen innan jag åkte vidare till stallet. Tänkte rida på grusvägen, men det var nytt grus och då gör det ont på hästen som inte har några skor på bak. Så efter ca tio steg var vi tvungna att vända och så fick det bli stubbåkern i stället. Vilket gick riktigt bra faktiskt, förlänger även sommaren lite med att lägga ut en bild på fortfarande sommartjocka pållen!