<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Trevligt !
lördag, oktober 19, 2013 - 18:36 *  2 kommentarer

Idag var det upp och jobba i Arlanda och Sollentuna. Halt som tusan på vissa ställen, men överlevde hem i alla fall. Köpte även lite naturgodis eftersom både jag och mamma tjata om det igår, men fick bli idag. Fick även bli en Loka Pepparkaka bara för dom släpper så udda smaker nu för tiden, men den va rätt god. Fast det är ju dock konstig känsla att dricka ett bubbligt vatten som smakar exakt som pepparkaksdeg...

Sen var det även problem med Volvon så mamma körde iväg med Pegouten och jag som tänkte åka till stallet. Men efter lite laddning på Volvon så startade den i alla fall och gick bra ut till stallet men sen ville den såklart inte starta. Så pappa fick komma och starta den med startkablarna. Ibland är det bra med flera bilar hehe.