<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Rastlös !
onsdag, november 13, 2013 - 16:57 *  1 kommentarer

Superfint väder idag så då fick hästen stå ut med att stå lite modell för mig. Men han är ju ingen generös modell måste jag säga, öronen bak och följer mig vilka steg jag än tar så jag inte får några fina vinklar utan att han förstör genom att flytta på sig. Så man fick passa på så fort de åkte förbi en bil för då var det allt roligt att titta på den, men där ute är det ju rätt snålt med bilar också haha. Så kraften för att fota honom dog rätt snabbt, men några få bilder blev det. Men delar med mig av resten sen, då jag sitter och småpillar på bilderna just nu haha.
Cover !
tisdag, november 12, 2013 - 22:21 *  1 kommentarer

Ibland undrar man varför just en viss sångare får en låt, när den egentligen passar så pass mycket bättre till någon annan haha...