<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Burn !
söndag, januari 12, 2014 - 18:17 *  9 kommentarer

Idag var en slö dag tills Johanna skrev och påminde mig om bodypumpen och även om att hon inte kunde gå längre. Så jag avbokade min plats, men fanns ändå platser kvar ifall jag skulle ångra mig. Men var helt enkelt inte så sugen längre. Sen blev klockan helt plötsligt mycket och hör mamma springa ut igen dörren. Då för att hon skulle till pumpen och jag som tänkt åka med henne, men så blev det ju inte. Så fick ta egen bil! Träningen gick dock bra men måste säga att jag inte tycker om spärrarna på gymmet längre, då jag glömde min vattenflaska (med passerings-chipet på) inne på gymmet på övervåningen... Kommer halvvägs ner för trappen och bara shiiit, så får jag springa upp men kommer ju inte in tillbaka till gymmet utan den där dumma flaskan. Men när jag var på väg neråt stötte jag på en vän i trappen som dessutom hånade mig om att "gymmet ligger ditåt", vilket även fick mig att tänka på min flaska. Så han fick helt enkelt öppna åt mig också så jag kom in i gymmet igen. Happy ending som alltid!

Ska dock försöka komma iväg till stallet imorgon, om mamma är snäll nog att låta mig låna bilen under dagen.