<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Stressigt!
torsdag, januari 16, 2014 - 18:01 *  1 kommentarer

Idag blev det jobb mycket tidigare än jag hade trott. Jag förväntade mig ett samtal vid som tidigast 14, det kom redan 11 precis i tid när jag väl kommit halva vägen till stallet. Så det var bara att vända vid golfbanan och åka tillbaka hem. Springa ut med hunden fick jag också innan jag fick byta om och köra vidare mot Häggvik. Jobbade först två timmar, sen blev det dags för lunch för då va klockan redan halv tre. Sen va de ju tommare i lådorna än någonsin när jag väl kom tillbaka igen efter lunchen, så var bara att lägga i en extra växel men svårt att fokusera sig på jobbet när de ända man hör är "har du de här?" så måste man springa ut på lagret femhundra gånger på en minut och då är de redan igen slut i den låda man precis fyllt upp med 15kg i... Men nu smet jag iväg för att få käka lite middag i alla fall. Får se hur galet tomt de kommer vara när jag kommer tillbaka efter alla kvällshandlare varit inne. Goining to be fun!