<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Vår !
söndag, mars 09, 2014 - 15:20 *  1 kommentarer

Idag var det jobb under morgonen, sen fick det bli lite fika hemma innan jag faktiskt kom ut på löprundan jag egentligen ville ta igår. Men efter att ha jobbat mellan 6-17 igår så fick det bli sängen med en snarkandes hund bredvid en i stället haha. Fast löprundan idag gick riktigt bra faktiskt, nöjd över att jag inte längre tycker det är jobbigt att springa med håll och att den går över vädligt fort nu!

När jag väl kom hem från löprundan så kom jag äntligen ut och fota krokusarna på baksidan jag försökt göra hela veckan men jobbat så solen hunnit gå ner innan, så nu var dom nästan överblommade men blev väl några hyfsat ändå. Kika in på SofiaKarlssonFoto.blogg.se för fler bilder, för jag är ju lite jobbig som har två sidor nu för tiden haha. Kommer nog även inom kort flytta över min vanliga blogg på portalen blogg.se, men säger till innan det händer i alla fall...