<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4665157727541778045\x26blogName\x3dSofia+Karlsson+-+Fotografering\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://borttaget.blogspot.com/\x26vt\x3d2007030261825483913', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Follow on Bloglovin

Sofia Karlsson !

Släng gärna in en Kommentar !

Ålder: 20år

Fotohemsida: SofiaKarlssonFoto
Twitter: Fiaakarlsson
Instagram: FiaaKarlsson

Kamera: Nikon D7000
Objektiv: Sigma 50mm DG MACRO,
Tokina 16.5-135mm

Bildprogram: Adobe Photoshop CS 5
Ritplatta: Wacom Bamboo Fun

Kontakt: Sofia.j.Karlsson@hotmail.com


Arkiv !

Nöje och Underhållning
Swish !
tisdag, april 29, 2014 - 16:12 *  1 kommentarer

830kr spenderat på mindre än fem minuter?! Haha, så de blir när man anmäler sig till springtävlingar, tycker nästan det är onödigt dyrt haha. Men kul är det! Så nu är i alla fall både Parloppet tillsammans med Jennifer bokat och vad som kommer bli mitt tredje Midnattslopp. Men först ut kommer bli Vårruset nu i Maj tillsammans med några vänner, man får väl bara hoppas på bra väder.
Sen sitter jag här och kollar på midnattsloppets tränings/kostsida och sen skickar iväg ett sms till pappa om McDonalds haha, känner mig riktigt duktig faktiskt eller nått haha. Dieter är inget för mig haha ;)
Men ska i alla fall bli träning i kväll tillsammans med Johanna förhoppningsvis.